DROŠAI CEĻOŠANAI

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” starptautiskie pasažieru pārvadājumi ir atļauti no un uz valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas nevar radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Tas nozīmē, ka starptautiskie pasažieru pārvadājumi netiek veikti uz valstīm, kur kumulatīvais 14 dienu saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir lielāks par 25. 

Ar valstu sarakstu iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

Papildus informāciju par pasaules vastīs ievestiem COVID-19 izplatības ierobežojumiem varāt iepazīties Latvijas Republikas Ārlietu Ministrijas mājaslapā

!!! Pirms ceļojuma mēs iesakām pārbaudīt drošības prasības tās aviokompānijas oficiālajā mājas lapā ar kuru plānojat ceļot un tās viesnīcas oficiālajā mājas lapā, kuru dodieties apmeklēt.

VISA informācija sadaļā DROŠAI CEĻOŠANAI ir uzskatāma par svarīgu informāciju! Noteikumu neivērošanas gadījumā var tikt atteikta ienākšana lidostas terminālī vai atteikta iekāpšana (atcelts ceļojums).

Lūdzam savlaicīgi iepazīties ar drošības prasībam, pretējā gadījumā ceļojuma aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies vai nodarīti drošības prasību neivērošanas dēļ!