Ceļojums ar lolojumdzīvnieku

Kas jāzina, ja ceļojumā dodies kopā ar savu lolojumdzīvnieku?

Kas ir lolojumdzīvnieks?

Tas ir suns, kaķis, mājas sesks un cits dzīvnieks, kas ceļo kopā ar īpašnieku vai pilnvarotu personu nekomerciālā nolūkā.

Kas ir nekomerciāla pārvietošana (ceļošana)?

Nekomerciāla pārvietošana – ir pārvietošana, kuras mērķis nav lolojumdzīvnieka pārdošana vai īpašumtiesību uz lolojumdzīvnieku nodošana.

Pilnvarota persona – ir fiziska persona, kurai ir rakstiska atļauja īpašnieka vārdā veikt lolojumdzivnieka nekomerciālu pārvietošanu. Īpašnieks vai pilnvarota persona drīkst nekomerciāli pārvadāt ne vairāk kā piecus dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad pārvietošanas mērķis ir piedalīties sacensībās, izstādēs, sporta pasākumos vai dzīvniekus ieved, lai gatavoties minētajiem pasākumiem, ievērojot sekojošo:

  • lolojumdzīvnieki ir vecāki par sešiem mēnešiem;
  • īpašnieks vai pilnvarotā persona var uzradīt rakstisku pieradījumu tam, ka lolojumdzīvnieki ir reģistrēti biedrībā, kas organizē sacensības, izstādes, sporta pasākumus vai reģistrēti, lai apmeklētu iepriekšminētos pasākumus.

Kas jāņem vērā, ja vēlaties ņemt līdzi suni, kaķi vai citu lolojumdzīvnieku, ceļojot uz trešām valstīm 

Kas jāņem vērā, ja vēlaties ievest Eiropas Savienībā no trešām valstīm/teritorijām suni, kaķi vai balto sesku

Papildu informāciju par prasībām lolojumdzīvnieku pārvietošanai var iegūt Pārtikas un veterinārā dienesta sadaļā Zemkopības ministrijas mājas lapā, apakšsadaļā „Ceļošana ar dzīvnieku”.