Baltkrievija

VĪZAS UZ BALTKRIEVIJAS REPUBLIKU

Noformējam tūrisma, privātas, tranzīta, grupas, darījuma vīzas. Aizpildam vīzu anketas.

PIEŅEMŠANAS UN IZSNIEGŠANAS GRAFIKS 

Baltkrievijas Republikas vīzai nepieciešamie dokumenti:

  • pase (ir jābūt vismaz 2 tīrām vīzām paredzētajām lapām, pases derīguma termiņš nedrīksts beigties agrāk, kā 90 dienas pec vīzas derīguma termiņa beigām);
  • fotogrāfija 3,5 х 4,5 – 1 gab. (krāsaina, ne vecāka par 6 mēnešiem no izgatavošanas datuma, uz gaiša fona ar skaidru sejas attēlu, 70-80 procentos no fotogrāfijas vertikālā izmēra ir jābūt redzamai sejai);
  • personām, kuras dzimušas pēc 11.11.1991. – dzimšanas apliecība + vecāku pasu kopijas;
  • Baltkrievijas Republikas teritorijā visa vīzas darbības termiņa laikā derīga medicīniskās apdrošināšanas polise (var noformēt mūsu birojā, iesniedzot dokumentus vīzai);
  • privātai vīzai – ielūgšās personas vārds, uzvārds, tēvvārds, adrese un kontakttālrunis Baltkrievijas Republikā;
  • tūrisma vīzai – saņēmējas puses apstiprinājums;
  • tranzītvīzai – vīzas uz galamērķa valsti kopija vai ja tāda nav nepieciešama: biļetes vai trnsportlīdzekļa apdrošināšanas polise (kas darbojas galamērķa valstī); kontrakts vai līgums, kas paredz ieceļošanu trešajā valstī; komandējušās organizācijas iesniegums; dokuments, kas apliecina darba vai uzturēšanas faktu, īpašuma un apbedījuma esamība trešajā valstī, citi ieceļošanas mērķi apliecinoši dokumenti;
  • citas vīzu kategorijas, kā arī daudzkārtējās vīzas – sazināties pa kontakttālruņiem.

Noformēšanas laiks:

  • parasta vīza – 5 darba dienas;
  • steidzīga vīza – 48 stundas

Pievērsiet uzmanību!

Konsulārā nodaļa patur tiesības uzaicināt pretendentu uz personisku interviju un pieprasīt papildu dokumentus