Krievija

VĪZAS UZ KRIEVIJAS FEDERĀCIJU

Noformējam tūrisma, privātas, tranzīta, darījuma vīzas. Aizpildam vīzu anketas. 

PIEŅEMŠANAS UN IZSNIEGŠANAS GRAFIKS KRIEVIJAS FEDERĀCIJA

Krievijas Federācijas vīzai nepieciešamie dokumenti:

  • pase (ir jābūt vismaz 2 tīrām vīzām paredzētajām lapām, pases derīguma termiņš nedrīkst bigties agrāk, kā 90 dienas pēc vīzas derīguma termiņa beigām;
  • fotogrāfija 3,5 х 4,5 – 1 gab. (krāsainā, uz gaiša fona ar skaidru sejas attēlu pretskatā, ne vecāka par 6 mēnešiem no izgatavošanas datuma). Iesakam iepazīties ar prasībām fotogrāfijām Krievijas Federācijas vīzas noformēšanai – skat.zemāk;
  • noformējot vīzas bērniem vecumā līdz 18 gadiem: viena no vecāka pases kopija; ja bērns ierakstīts viena no vecākiem pasē, pases lapas kopija vai dzimšanas apliecības kopija;
  • Krievijas Federācijas teritorijā visa vīzas darbības termiņa laikā derīga medicīniskās apdrošināšanas polise (var noformēt mūsu birojā, iesniedzot dokumentus vīzai, cena 0.30 EUR/dienā).

Citu kategoriju vīzām papildus ir nepieciešams:

Vienreizējai / divreizējai tranzīta vīzai (uz laiku līdz 3 dienām, ceļojot ar aviotransportu, līdz 10 dienām, ceļojot ar autotransportu vai vilcienu):

  • ieceļošanai / izceļošanai derīgas ceļojuma biļetes;
  • vīza ieceļošanai ceļojuma maršrūtā Krievijas Federācijai blakus esošajā valstī, vai galamērķa valsts vīza, vai šīs valsts pase, vai motivēts lūgums un uzturēšanās nepieciešamību apliecinoši dokumenti, ja citādi nav paredzēts starptaustiskajā līgumā. Vīzas izsniegšana nav nepieciešama valstu pilsoņiem, kuriem ir tiesības uz bezvīzu ieceļošanu blakus esošajā vastī vai galamērķa valstī saskaņā ar starp tām noslēgtajiem nolīgumiem;
  • ja tranzīta transportlīdzeklis ir automašīna, nepieciešama informācija par galamērķi, automašīnas modelis, numurs, tehniskās pases numurs, aptuvenais ceļošanas pa pilsētām maršruts.

Privātai vīzas:

  • ielūguma uz Krievijas Federāciju, kas noformēts Krievijas Iem Galvenās migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā instancē, oriģināls vai e-ielūgums.

Noformēšanas laiks:

  • parasta vīza – dokumentu izsniegšana uz 6-11 kalendāro dienu;
  • steidzīga vīza – dokumentu izsniegšana uz 4 darba dienu.

Cenas: sākot no 65.00 EUR

Pievērsiet uzmanību!

Ģenerālkonsulāts pirms vīzas izsniegšanas var pieprasīt papildu dokumentus, kā arī uzaicināt uz interviju vai pagarināt jūsu iesnieguma izskatīšanas laiku.

Vīzas izsniegšana var tikt atteikt gadījumā, ja iesniedzēja ieceļošana Krievijā būs nevēlama. Vīzas izsniegšanas atteikuma gadījumā par vīzu samaksātā konsulārā nodeva netiek atmaksāta, atteikuma iemesli netiek paskaidroti.

Prasības fotogrāfijām Krievijas Federācijas vīzas noformēšanai